Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje - Norsk Returkartong AS

Vi har i brev fra Statens Forurensningstilsyn 3. februar 2006 fått opplyst at det tidligere har vært oppgitt feil returandel på miljøavgiften for Norsk Returkartong AS for perioden 1. juni 2005 til 31. mai 2006. Riktig returandel er 65 %. Dette innebærer en avgift på 35 % av ordinær sats.

 

Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i returordningen skal deklarere miljøavgiften ved bruk av avgiftskodene MA 135, 235, 335 og 435 fra 1. februar 2006.

 

Søknad om refusjon av for mye innbetalt avgift, må rettes til tollregionen. Søknaden må inneholde en oppstilling som viser deklarert avgift for den enkelte termin.