Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje – vedtak om avgiftsreduksjon – Norsk Returkartong AS

Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 17. februar 2006 fastsatt returandel generelt for all skolemelkemballasjen hos medlemmer av Norsk Returkartong AS til 75 %.

Vedtaket om returandelen og redusert miljøavgift gjøres gjeldende fra 1. mars 2006 og er fastsatt frem til og med 30. juni 2006.

Vi gjør oppmerksom på at miljøavgiften på skolemelkemballasje deklareres med avgiftskoden    MA 425.