Gå til innhold

[Utgått]Forsinkelsesrente - endring i forsinkelsesrentesatsen fra 1. januar 2006

Vi viser til direktoratets tidligere rundskriv 2003/3588 og 2003/3588-2.

Finansdepartementet har fastsatt ny forsinkelsesrentesats til 9,25 prosent. Den nye satsen gjelder fra 1. januar 2006.

Fra 1. juli 2005 har forsinkelsesrentesatsen vært 9,00 prosent.