Gå til innhold

[Utgått]Merverdiavgift - endring av avgiftssats for næringsmidler

Endring av merverdiavgiftssatsen for næringsmidler fra og med 1. januar 2007.
Stortinget har fattet vedtak om at satsen for beregning av merverdiavgift på næringsmidler som leveres eller uttas etter 31. desember 2006 økes fra 13 til 14 prosent.
 
Dette medfører at merverdiavgift på næringsmidler fra og med 1. januar 2007 skal oppkreves med 14 prosent ved innførsel.
 
TVINN vil bli endret i samsvar med dette.
 
Hvorvidt gammel eller ny sats skal benyttes avgjøres etter reglene om tolltariffens innledende bestemmelser § 2 nr 7, jf. merverdiavgiftsloven § 74.