Gå til innhold

[Utgått]Vedtatte særavgiftssatser for 2007

Stortinget vedtok 28. november 2006 nye satser for særavgiftene i 2007. Oversikten er ikke fullstendig.
Avgiftskategori
Gjeldende sats
Satser fra 1. januar 2007
Merverdiavgift,pst. av omsetningsverdien1

Generell sats

25

25

Redusert sats

13

14

Lav sats

8

8

Avgift på alkoholholdige drikkevarer

Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 vol.pst., kr/vol.pst. og liter

5,64

5,74

Annen alkoholholdig drikk fra 4,7 til og med 22 vol.pst., kr/vol.pst. og liter

3,67

3,74

Alkoholholdige drikk til og med 4,7 vol.pst., kr/liter

a) 0,0-0,7 vol.pst.

1,61

1,64

b) 0,7-2,7 vol.pst.

2,51

2,56

c) 2,7-3,7 vol.pst.

9,51

9,68

d) 3,7-4,7 vol.pst.

16,46

16,76

Avgift på tobakkvarer

Sigarer, kr/100 gram

184

187

Sigaretter, kr/100 stk.

184

187

Røyketobakk, kr/100 gram

184

187

Snus, kr/100 gram

59

60

Skrå, kr/100 gram

59

60

Sigarettpapir, kr/100 stk.

2,81

2,86

Engangsavgift på kjøretøy
Avgiftsgruppe a2
  1. personbiler, 
  2. varebiler klasse 1 og
  3. busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser

A. Motorvogner som omfattes av plikten til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp etter forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kapittel 49:

 

Egenvekt, kr/kg

første 1 150 kg

35,36

33,16

neste 250 kg

70,72

72,27

neste 100 kg

141,43

144,55

resten

164,49

168,11

dessuten:

Motoreffekt, kr/kW

første 65 kW

136,57

120,59

neste 25 kW

498,11

502,47

neste 40 kW

996,52

1 205,92

resten

1 686,36

2 512,33

dessuten:

CO2-utslipp, kr pr. g/km

første 120 g/km

-

40,20

neste 20 g/km

-

190,94

neste 40 g/km

-

502,47

resten

-

1 406,90

B. Bensindrevne motorvogner som ikke omfattes av plikten til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp etter forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kapittel 49:

Egenvekt, kr/kg

første 1 150 kg

35,36

33,16

neste 250 kg

70,72

72,27

neste 100 kg

141,43

144,55

resten

164,49

168,11

dessuten:

Motoreffekt, kr/kW

første 65 kW

136,57

120,59

neste 25 kW

498,11

502,47

neste 40 kW

996,52

1 205,92

resten

1 686,36

2 512,33

dessuten:
Slagvolum, kr/cm3 
første 1200 cm3

10,44

12,88

neste 600 cm3

27,33

33,71

neste 400 cm3

64,29

79,30

resten

80,31

99,05

C. Motorvogner som benytter annet drivstoff enn bensin og som ikke omfattes av plikten til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp etter forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kapittel 49:

Egenvekt, kr/kg

første 1 150 kg

35,36

33,16

neste 250 kg

70,72

72,27

neste 100 kg

141,43

144,55

resten

164,49

168,11

dessuten:

Motoreffekt, kr/kW

første 65 kW

136,57

120,59

neste 25 kW

498,11

502,47

neste 40 kW

996,52

1 205,92

resten

1 686,36

2 512,33

dessuten:
Slagvolum, kr/cm3
første 1200 cm3

10,44

9,87

neste 600 cm3

27,33

25,85

neste 400 cm3

64,29

60,80

resten

80,31

75,94

Avgiftsgruppe b3
  1. Varebiler klasse 2 og
  2. lastebiler med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg og godsrom med lengde under 300 cm og bredde under 190 cm:

pst. av personbilavgift

20

22

Avgiftsgruppe c4
 
Campingbiler:

pst. av personbilavgift

13

22

Avgiftsgruppe d5
 
Kombinerte biler:

pst. av personbilavgift

55

Avgiftsgruppe e
 
Beltebiler:

pst. av verdiavgiftsgrunnlaget

36

36

Avgiftsgruppe f
 
Motorsykler:

stykkavgift

9 389

9 558

dessuten:

Slagvolum, kr/cm3

første 125 cm3

0

0

neste 775 cm3

32,25

32,83

resten

70,72

71,99

dessuten:

Motoreffekt, kr/kW

første 11 kW

0

0

resten

417,84

425,36

Avgiftsgruppe g
 
Beltemotorsykler (snøscootere):

Egenvekt, kr/kg

første 100 kg

13,24

13,47

neste 100 kg

26,47

26,95

resten

52,92

53,87

dessuten:

Slagvolum, kr/cm3

første 200 cm3

2,77

2,82

neste 200 cm3

5,51

5,61

resten

11,02

11,22

dessuten:

Motoreffekt, kr/kW

første 20 kW

35,29

35,93

neste 20 kW

70,55

71,82

resten

141,12

143,65

Avgiftsgruppe h6
 
Motorvogner i avgiftsgruppe a, som ved første gangs registrering her i landet blir registrert på løyveinnehaver til bruk som ordinær drosje (ikke reserve- eller erstatningsdrosje) eller for transport av funksjonshemmede:

pst. av personbilavgift

40

40

Avgiftsgruppe i
 
Avgiftspliktige motorvogner som er 30 år eller eldre (veteranbiler):

 

 

kr/pr.stk

3 091

3 147

Avgiftsgruppe j7
 
Busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser, hvorav minst 10 er fastmontert i fartsretningen (minibusser):

pst. av avgiften under avgiftsgruppe a 

35

40

Årsavgift kr/år
 
Gjelder for kjøretøy med tillatt totalvekt mindre enn
7 500 kg etter følgende satser: 

Alminnelig sats

2 865

2 915

Motorsykler

1 615

1 645

Campingtilhengere

955

970

Traktorer, mopeder mv.

365

370

Vektårsavgift kr/år
 
Gjelder for kjøretøy på minst 7 500 kg og består av en 2 avgiftselementer (vektg og miljø) etter følgende satser: 
Vektgradert årsavgift
 
A. Motorkjøretøy

 

 

2 eller flere aksler
7 500 - 11 999 kg
luftfjæring

 364

371

annet fjæringssystem

364

371

2 aksler
12 000 - 12 999 kg

 

luftfjæring

364

371

annet fjæringssystem

652

664

13 000 - 13 999 kg
luftfjæring

652

664

annet fjæringssystem

1 164

1 185

14 000 - 14 999 kg
luftfjæring

1 164

1 185

annet fjæringssystem

1 488

1 515

15 000 kg og over  
luftfjæring

1 488

1 515

annet fjæringssystem

2 911

2 963

3 aksler
12 000 - 14 999 kg
luftfjæring

364

371

annet fjæringssystem

364

371

15 000 - 16 999 kg
luftfjæring

652

664

annet fjæringssystem

866

882

17 000 - 18 999 kg
luftfjæring

866

882

annet fjæringssystem

1 396

1 421

19 000 - 20 999 kg
luftfjæring

1 396

1 421

annet fjæringssystem

1 702

1 733

21 000 - 22 999 kg
luftfjæring

1 702

1 733

annet fjæringssystem

2 426

2 470

23 000 kg og over
luftfjæring

2 426

2 470

annet fjæringssystem

3 570

3 634

Minst 4 aksler
12 000 - 24 999 kg
luftfjæring

1 702

1 733

annet fjæringssystem

1 721

1 752

25 000 - 26 999 kg

 

luftfjæring

1 721

1 752

annet fjæringssystem

2 484

2 529

27 000 - 28 999 kg
luftfjæring

2 484

2 529

annet fjæringssystem

3 727

3 794

29 000 kg og over
luftfjæring

3 727

3 794

annet fjæringssystem

5 353

5 449

B. Kombinasjoner av kjøretøy (vogntog)
2 +1 aksler
7 500 - 13 999 kg
luftfjæring

364

371

annet fjæringssystem

364

371

14 000 - 15 999 kg
luftfjæring

364

371

annet fjæringssystem

364

371

16 000 - 17 999 kg
luftfjæring

364

371

annet fjæringssystem

493

502

18 000 - 19 999 kg
luftfjæring

493

502

annet fjæringssystem

660

672

20 000 - 21 999 kg
luftfjæring

660

672

annet fjæringssystem

1 060

1 079

22 000 - 22 999 kg
luftfjæring

1 060

1 079

annet fjæringssystem

1 265

1 288

23 000 - 24 999 kg
luftfjæring

1 265

1 288

annet fjæringssystem

1 990

2 026

25 000 - 27 999 kg
luftfjæring

1 990

2 026

annet fjæringssystem

3 215

3 273

28 000 kg og over
luftfjæring

3 215

3 273

annet fjæringssystem

5 368

5 465

2 + 2 aksler
16 000 - 24 999 kg
luftfjæring

643

655

annet fjæringssystem

1 012

1 030

25 000 - 25 999 kg
luftfjæring

1 012

1 030

annet fjæringssystem

1 432

1 458

26 000 - 27 999 kg
luftfjæring

1 432 

1 458

annet fjæringssystem

1 935

1 970

28 000 - 28 999 kg
luftfjæring

1 935

1 970

annet fjæringssystem

2 260

2 301

29 000 - 30 999 kg
luftfjæring

2 260

2 301

annet fjæringssystem

3 478

3 541

31 000 - 32 999 kg
luftfjæring

3 478

3 541

annet fjæringssystem

4 685

4 769

33 000 kg og over
luftfjæring

4 685

4 769

annet fjæringssystem

6 924

7 049

2 + minst 3 aksler
16 000 - 37 999 kg
luftfjæring

3 801

3 869

annet fjæringssystem

5 150

5 243

38 000 - 40 000 kg
luftfjæring

5 150

5 243

annet fjæringssystem

6 869

6 993

over 40 000 kg
luftfjæring

6 869

6 993

annet fjæringssystem

9 201

9 367

Minst 3 + 1 aksler
16 000 - 24 999 kg
luftfjæring

643

655

annet fjæringssystem

1 012

1 030

25 000 - 25 999 kg
luftfjæring

1 012

1 030

annet fjæringssystem

1 432

1 458

26 000 - 27 999 kg

 

luftfjæring

1 432

1 458

annet fjæringssystem

1 935

1 970

28 000 - 28 999 kg
luftfjæring

1 935

1 970

annet fjæringssystem

2 260

2 301

29 000 - 30 999 kg
luftfjæring

2 260

2 301

annet fjæringssystem

3 478

3 541

31 000 - 32 999 kg
luftfjæring

3 478

3 541

annet fjæringssystem

4 685

4 769

33 000 kg og over
luftfjæring

4 685

4 769

annet fjæringssystem

6 924

7 049

Minst 3 + 2 aksler
16 000 - 37 999 kg
luftfjæring

3 403

3 464

annet fjæringssystem

4 584

4 667

38 000 - 40 000 kg
luftfjæring

4 584

4 667

annet fjæringssystem

6 200

6 312

over 40 000 kg
luftfjæring

6 200

6 312

annet fjæringssystem

8 997

9 159

Minst 3 + minst 3 aksler
16 000 - 37 999 kg
luftfjæring

2 092

2 130

annet fjæringssystem

2 456

2 500

38 000 - 40 000 kg
luftfjæring

2 456

2 500

annet fjæringssystem

3 486

3 549

over 40 000 kg
luftfjæring

3 486

3 549

annet fjæringssystem

5 337

5 433

og
2. Miljødifferensiert årsavgift for dieseldrevne kjøretøy
7 500 - 11 999 kg
ikke EURO

3 729

3 796

EURO l

2 072

2 109

EURO ll

1 450

1 476

EURO lll

884

 900

EURO lV

466

474

EURO V

290

295

0-utslipp

0

0

12 000 - 19 999 kg
ikke EURO

6 119

6 229

EURO l

3 400

3 461

EURO ll

2 379

2 422

EURO lll

1 450

1 476

EURO lV

765

779

EURO V

475

484

0-utslipp

0

0

20 000 kg og over
ikke EURO

10 880

11 076

EURO l

6 233

6 345

EURO ll

4 420

4 500

EURO lll

2 658

2 706

EURO lV

1 403

1 428

EURO V

871

887

0-utslipp

0

0

Omregistreringsavgift
 
Avgiften betales ved omregistrering av nedenfornevnte, tidligere her i landet registrerte motorvogner og tilhengere

 

 

a. Mopeder. Motorsykler. Beltemotorsykler
1. Mopeder
registreringsår 2007 og 2006 kr

582

reg.år 2005 kr

582

reg.år 2004 kr

582

reg.år 2003 til 1996 kr

582

reg.år 1995 og eldre kr

582

2. Motorsykler og beltemotorsykler med motor t.o.m. 250 cm3
registreringsår 2007 og 2006 kr

1 661

reg.år 2005 kr

1 661

reg.år 2004 kr

1 661

reg.år 2003 til 1996 kr

1 661

reg.år 1995 og eldre kr

1 447

3. Motorsykler og beltemotorsykler med motor over 250 cm3

 

registreringsår 2007 og 2006 kr

2 769

reg.år 2005 kr

2 769

reg.år 2004 kr

2 769

reg.år 2003 til 1996 kr

2 769

reg.år 1995 og eldre kr

1 447

b. Personbiler. Busser
Egenvekt (typegodkjent)
1. t.o.m. 800 kg
registreringsår 2007 og 2006 kr

8 133

reg.år 2005 kr

6 161

reg.år 2004 kr

4 644

reg.år 2003 til 1996 kr

3 104

reg.år 1995 og eldre kr

1 447

2. over 800 kg t.o.m. 1 200 kg
registreringsår 2007 og 2006 kr

11 105

reg.år 2005 kr

8 636

reg.år 2004 kr

6 392

reg.år 2003 til 1996 kr

4 431

reg.år 1995 og eldre kr

1 447

3. over 1 200 kg t.o.m. 1 600 kg
registreringsår 2007 og 2006 kr

15 968

reg.år 2005 kr

12 403

reg.år 2004 kr

9 067

reg.år 2003 til 1996 kr

6 161

reg.år 1995 og eldre kr

1 447

4. over 1 600 kg
registreringsår 2007 og 2006 kr

20 681

reg.år 2005 kr

15 968

reg.år 2004 kr

11 675

reg.år 2003 til 1996 kr

7 970

reg.år 1995 og eldre kr

1 447

c. Lastebiler. Trekkbiler. Varebiler. Kombinerte biler. Campingbiler. Beltebiler.
Egenvekt (typegodkjent)
1. t.o.m. 1 000 kg
registreringsår 2007 og 2006 kr

6 605

reg.år 2005 kr

5 083

reg.år 2004 kr

3 986

reg.år 2003 til 1996 kr

2 539

reg.år 1995 og eldre kr

1 447

2. over 1 000 kg t.o.m. 2000 kg
registreringsår 2007 og 2006 kr

10 083

reg.år 2005 kr

8 191

reg.år 2004 kr

6 098

reg.år 2003 til 1996 kr

4 209

reg.år 1995 og eldre kr

1 447

3. over 2 000 kg t.o.m. 3 000 kg

 

registreringsår 2007 og 2006 kr

13 282

reg.år 2005 kr

10 623

reg.år 2004 kr

7 886

reg.år 2003 til 1996 kr

5 394

reg.år 1995 og eldre kr

1 447

4. over 3 000 kg t.o.m. 4 000 kg
registreringsår 2007 og 2006 kr

18 284

reg.år 2005 kr

14 621

reg.år 2004 kr

10 965

reg.år 2003 til 1996 kr

7 364

reg.år 1995 og eldre kr

7 364

5. over 4 000 kg t.o.m. 5 000 kg
registreringsår 2007 og 2006 kr

23 509

reg.år 2005 kr

18 755

reg.år 2004 kr

14 098

reg.år 2003 til 1996 kr

9 400

reg.år 1995 og eldre kr

9 400

6. over 5 000 kg

registreringsår 2007 og 2006 kr

28 382

reg.år 2005 kr

22 751

reg.år 2004 kr

17 005

reg.år 2003 til 1996 kr

11 436

reg.år 1995 og eldre kr

11 436

d. Biltilhengere, herunder semitrailere og campingtilhengere, med egenvekt over 350 kg
Egenvekt (typegodkjent)
1. over 350 kg t.o.m. 1 000 kg
registreringsår 2007 og 2006 kr

6 599

reg.år 2005 kr

5 082

reg.år 2004 kr

3 986

reg.år 2003 til 1996 kr

2 539

reg.år 1995 og eldre kr

2 539

2. over 1 000 kg t.o.m. 2 000 kg
registreringsår 2007 og 2006 kr

7 620

reg.år 2005 kr

6 098

reg.år 2004 kr

4 644

reg.år 2003 til 1996 kr

2 977

reg.år 1995 og eldre kr

2 977

3. over 2 000 kg t.o.m. 3 000 kg
registreringsår 2007 og 2006 kr

9 230

reg.år 2005 kr

7 427

reg.år 2004 kr

5 570

reg.år 2003 til 1996 kr

3 716

reg.år 1995 og eldre kr

3 716

4. over 3 000 kg t.o.m. 4 000 kg
registreringsår 2007 og 2006 kr

12 275

reg.år 2005 kr

9 748

reg.år 2004 kr

7 504

reg.år 2003 til 1996 kr

4 877

reg.år 1995 og eldre kr

4 877

5. over 4 000 kg t.o.m. 5 000 kg
registreringsår 2007 og 2006 kr

17 301

reg.år 2005 kr

13 927

reg.år 2004 kr

10 449

reg.år 2003 til 1996 kr

6 909

reg.år 1995 og eldre kr

6 909

6. over 5 000 kg
registreringsår 2007 og 2006 kr

22 840

reg.år 2005 kr

17 934

reg.år 2004 kr

13 412

reg.år 2003 til 1996 kr

8 939

reg.år 1995 og eldre kr

8 939

Bensinavgift, kr/liter

Svovelfri8

4,10

4,17

Lavsvovlet9

4,14

4,21

Autodieselavgift,kr/liter

Svovelfri10

2,97

3,02

Lavsvovlet11

3,02

3,07

Avgift på båtmotorer,kr/hk

137,50

140,00

Avgift på elektrisk kraft, øre/kWh

Generell sats

10,05

10,23

Redusert sats

0,45

0,45

Smøreoljeavgift,kr/liter

1,65

1,68

Avgift på mineralske produkter

Grunnavgift på fyringsolje mv., kr/liter

0,421

0,429

CO2-avgift

Petroleumsvirksomhet, kr/liter el. Sm3

0,79

0,80

Mineralolje, kr/liter

0,53

0,54

Mineralolje i treforedlings-, sildemel- og fiskemelindustrien, kr/liter

0,27

0,27

Bensin, kr/liter

0,79

0,80

Naturgass12 kr/Sm3

-

0,47

LPG13 kr/kg

-

0,60

Svovelavgift, kr/liter

0,07

0,07

Avgift på sluttbehandling av avfall

Opplagsplasser for avfall, kr/tonn

Opplagsplasser med høy miljøstandard

416

423

Opplagsplasser med lav miljøstandard

542

552

Anlegg for forbrenning av avfall, kr/utslippsenhet

varierer

varierer

CO2-avgift på avfall til forbrenning, kr/tonn

41,28

59,00

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

Trikloreten (TRI), kr/kg

56,67

57,69

Tetrakloreten (PER), kr/kg

56,67

57,69

Miljøavgift på klimagassene HFK og PFK

Kr/tonn CO2-ekvivalenter

190,55

193,98

Avgift på utslipp av NOx, kr/kg

-

15,00

Avgift på sjokolade mv., kr/kg

16,07

16,36

Avgift på alkoholfrie drikkevarer

Ferdigvare, kr/liter

1,61

1,64

Konsentrat (sirup), kr/liter

9,81

9,99

Kullsyre, kr/kg

65,12

-

Avgift på drikkevareemballasje, kr/stk.

Miljøavgift

a) Glass og metall

4,54

4,62

b) Plast

2,74

2,79

c) Kartong og papp

1,13

1,15

Grunnavgift, engangsemballasje

0,93

0,95

Sukkeravgift, kr/kg

6,23

6,34

Dokumentavgift, pst. av salgsverdi

2,5

2,5

1) Endring i merverdiavgift er oppgitt i prosentpoeng.
2) Gruppe a: Personbiler, varebiler kl. 1 og busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser. For kjøretøy hvor CO2-utslipp ikke er oppgitt, beholdes slagvolum som avgiftskomponent.
3) Gruppe b: Varebiler klasse 2. For kjøretøy der det ikke er oppgitt CO2-utslipp beholdes slagvolum som avgifskomponent. Endring oppgitt i prosentpoeng.
4) Gruppe c: Campingbiler. For kjøretøy der det ikke er oppgitt CO2-utslipp beholdes slagvolum som avgiftskomponent. Endring oppgitt i prosentpoeng.
5) Gruppe d: Kombinerte biler med totalvekt inntil 7500 kg. Utgår som egen avgiftsgruppe.
6) Gruppe h: Drosje og transport av funksjonshemmede. For kjøretøy der det ikke er oppgitt CO2-utslipp beholdes slagvolum som avgiftskomponent. Endring oppgitt i prosentpoeng.
7) Gruppe j: Busser under 6 meter med inntil 17 sitteplasser, hvorav minst 10 er montert i fartsretningen. For kjøretøy der det ikke er oppgitt CO2-utslipp beholdes slagvolum som avgiftskomponent. Endring oppgitt i prosentpoeng.
8) Bensin som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.
9) Bensin som har et svovelinnhold mellom 10 ppm og 50 ppm.
10) Autodiesel som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.
11) Autodiesel som har et svovelinnhold på mellom 10 ppm og 50 ppm.
12) Gjelder fra 1. juli 2007.
13) Gjelder fra 1. juli 2007.