Gå til innhold

[Utgått]Utestengelse av Bulgaria fra TIR-ordningen er trukket tilbake

Den varslede utestengelsen av Bulgaria fra TIR-ordningen er trukket tilbake.

Toll- og avgiftsdirektoratet viser til rundskriv 2006/01746 av 6/7-06, hvor vi varslet om at Bulgaria ville bli utestengt fra å benytte TIR-ordningen fra og med 15. juli 2006.

Bulgaria blir nå likevel ikke suspendert, da intensive møter og forhandlinger på meget høyt nivå har ført frem og problemene som førte til at TIR-ordningen ble suspendert er løst.

 

Dette medfører at det ikke foreligger restriksjoner, eller endringer i rutinene ved ekspedering av TIR-Carnet til og fra Bulgaria.