Gå til innhold

[Utgått]CO2-avgift - innkreving av for mye refundert avgift

Toll- og avgiftsdirektoratet er gjort kjent med at feil avgiftssats har ligget i avgiftsfastsettelsessystemet (AFS) for refusjon av CO2-avgift til treforedlingsindustrien, sildemelindustrien og fiskemelindustrien fra 1. januar 2006.

Dette er nå rettet opp, og korrekt sats ligger i AFS fom 1. april 2006.
Dette gjelder for avgiftstype CM og avgiftsgruppene 112,113 og 114.
 
I de tilfeller hvor Tollvesenet har refundert for mye avgift for perioden 1. januar til 31. mars 2006, ber direktoratet om at tollregionene foretar innkreving fra de det gjelder og at dette blir foretatt ved neste termin, dvs. i avgiftsoppgaven som forfaller til betaling 18. juni 2006.
 
Direktoratet beklager det merarbeid dette påfører de berørte.