Gå til innhold

[Utgått]Innførsel av utstyr i forbindelse med Rally Norway februar 2006

Utstyr som innføres i forbindelse med Rally Norway februar 2006.
I forbindelse med at det 10. og 11. februar 2006 skal arrangeres kandidatløp til Verdensmesterskapet i rally, har Toll- og avgiftsdirektoratet opprettet samarbeid med arrangøren Rally Norway. Løpet finner sted i Hedmark og Oppland med start på Hamar.
 
I denne forbindelse vil det ankomme en god del utstyr til både arrangøren og de deltagende lagene. Det meste av utstyret vil lagene selv bringe med over grensen fra Sverige. Fra arrangørens side er det opplyst at utstyret stort sett vil komme inn over Eda, Ørje og Svinesund. Gjenutførsel vil i stor grad finne sted over Svinesund.
 
Direktoratet har i samarbeid med representanter fra Tollregion Oslo og Akershus og Tollregion Øst-Norge kommet til at nedenstående prosedyrer kan benyttes ved innførsel av utstyr i forbindelse med arrangementet.
 
Utstyr som innføres i Rally Norway sitt navn:
 
-          Midlertidig innførsel: Dreier seg bl.a. om tidtagerutstyr. Dette skal deklareres på vanlig måte i TVINN. Direktoratet anbefaler at det ikke kreves depositum for dette utstyret. Forutsetningen for fritaket er at vilkårene i Tolltariffens innledende bestemmelser, tib, § 14 nr. 1 om at utstyret eies, innføres og nyttes av importøren selv, eller under ledelse av denne, oppfylles.   Hvis utstyres innføres av arrangøren uten at vedkommende utleier selv er til stede under bruken av utstyret, må fortolling foretas.   
Gjenutførsel skal foretas gjennom Tollvesenet etter gjeldende bestemmelser.
 
-          Ordinær innførsel: Utstyr som innføres med formål å forbrukes under arrangementet eller skal forbli i landet. Dette skal behandles som enhver innførsel og må følgelig fortolles i henhold til gjeldende bestemmelser.
 
 
Utstyr til deltagerlagene:
(gjelder både utstyr de bringer med selv og utstyr som sendes på forhånd eller ettersendes)
 
-          Rallybilene og deler til disse samt verktøy: Kan innføres midlertidig toll- og avgiftsfritt uten at det utstedes tolldeklarasjon eller kreves depositum for toll og avgifter , jf. tib § 14 nr. 3, forskrift nr. 12 § 4 første og andre ledd og tollovforskriften 5.1.11. Det forutsettes imidlertid at det ved grensepassering presenteres lister over verktøy, deler og utstyr overfor Tollvesenet. Listene skal fremlegges i 2 eksemplarer som attesteres av Tollvesenet hvorav den ene beholdes på innførselstollstedet. Samtidig bør Tollvesenet på innpasseringstollstedet sjekke at teamet er registrert i deltagerlisten til Rally Norway som finnes på www.rallynorway.no under arkfanen deltagere.
Ved gjenutførsel skal attestert liste forevises Tollvesenet ved utpasseringstollstedet.
 
Drivstoff: Det er fra arrangørens side opplyst at utenlandske team medbringer drivstoff spesialtilpasset hver enkelt bil. Toll- og avgiftsfritaket omfatter kun det drivstoffet som er på tanken ved innførselen.  Drivstoff som medbringes i egne tanker/enheter for påfylling under konkurransen tillates ikke innført toll- og avgiftsfritt i medhold av bestemmelsene i tib § 14 nr. 3, jf. reisegodsforskriften av 10. januar 2003 § 4 fjerde ledd.
 
Restriksjonsbelagte varer: I forbindelse med at det gis lettelser i deklarasjonsplikten, forutsetter Toll- og avgiftsdirektoratet at det er innhentet nødvendige tillatelser fra kompetent myndighet for varer som er underlagt restriksjoner (sambandsutstyr, matvarer osv.)
 
Utstyr som innføres av andre (sponsorer osv):
 
Dette utstyret må behandles som enhver innførsel og må følgelig fortolles i henhold til gjeldende bestemmelser.
 
 
Utenlandsregistrerte kjøretøyer som kjøres av norske statsborgere:
 
Søknad sendes på fastsatt skjema RD-0036 til den tollregion hvor vedkommende er hjemmehørende. Se www.toll.no
 
 
Toll- og avgiftsdirektoratet bemerker at selv om det er gitt lettelser i deklarasjonsplikten, er ikke utstyr og deltagere unntatt for kontroll.
 
 
Henvendelser til Tollvesenet:
 
Alle henvendelser til Tollvesenet i forbindelse med Rally Norway skal gjøres til Tollvesenet lokalt:
 
Tollregion Øst-Norge
Kongsvinger tollsted
Kontaktperson: Tom Hauga
Telefon: 62 82 35 00
 
Tollregion Oslo og Akershus
Oslo Regiontollsted
Kontaktperson: Ivar Martin Olsen
Telefon: 22 84 67 51
 
Tollregion Oslo og Akershus
Kontrollkontoret Gardermoen
Telefon: 64 82 10 27 (kveld)
Kontaktperson: Bente Grønli
Telefon: 64 82 10 14