Gå til innhold

[Utgått]Rettelse til tolltariffen 2006

Tillegg til tekst vedrørende stueasalea i tolltariffens posisjon 06.02
Det har vært noe usikkerhet vedrørende vareomfanget til stueasalea under varenumrene 06.02.3011 - 06.02.3013.
 
Stueasalea kan i tillegg til det latinske navnet Azalea indica også benevnes som Rhodedendron simsii og Rhodedendron indicum.
 
Endringen innebærer ingen endring i vareomfanget, men er kun en presisering for bedre å fastslå det tiltenkte vareomfanget.
 
Den elektroniske utgaven av tolltariffen ble endret den 7. juli og endringen vil bli innarbeidet i papirutgaven for tolltariffen gjeldende fra og med 1. januar 2007.