Gå til innhold

[Utgått]Transittering - nye motvverdier i nasjonal valuta av 1 EUR fra 01.01.06

Bruk av Enkelgarantiblanketter ved transittering av varer - nye motverdier i nasjonal valuta av 1 EURO, gjeldende fra 1. januar 2006
EU´s valutaenhet «EURO» blir blant annet benyttet i forbindelse med fastsettelsen av garantibeløpet for Enkelgarantiblanketter anvendt i henhold til EF/EFTAs Felles Transitteringssystem.
 
Den Europeiske regneenhets motverdi i nasjonale satser, blir beregnet på grunnlag av valutakurser gjeldende første arbeidsdag i oktober, og får virkning fra 1. januar påfølgende år.
 
FØLGENDE MOTVERDIER AV 1 EURO GJELDER FOR 2006:
 
Danske Kroner     7,4628
Britiske pund sterling    0,68
Svenske Kroner     9,3086
Sveitsiske Franc     1,5537
Islandske Kroner     73,53
Norske Kroner     7,8855
Kypriotiske Pund     0,5731
Tsjekkiske Koruna    29,597
Estlandske Kroon     15,6466
Ungarske Forinter     250,65
Lituenske Litas     3,4528
Latvisk Lat      0,6961
Maltesisk Lire     0,4293
Polske Zloty      3,918
Slovenske Tolar     239,52
Slovakiske Koruna    38,852
Rumenske Leu     3,5586
 
For Norges vedkommende innebærer dette i praksis at en Enkelgarantiblankett (EURO 7000) utstedt her i landet tilsvarer et garantibeløp på NOK 55.199,-