Gå til innhold

[Utgått]Revidert årsrundskriv er lagt på internett fra 4. februar 2005


På grunn av feil i årsrundskrivet i forhold til vedtak for sluttbehandling av avfall § 3, på sats for utslipp av Mn, er det lagt ut et revidert årsrundskriv.

Den riktige satsen er kr 98,84 pr. gram.