Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om avgiftsreduksjon - Norsk bryggeri- og mineralvannforening

Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 3. mai 2005 forlenget returandelen for drikkevareemballasje for Norsk Bryggeri- og mineralvann forening (NBMF) retursystem. Vedtaket gjelder for perioden 1. juni 2005 til og med 31. mai 2006.

Returandelen som ligger til grunn for avgiftsreduksjonen i angjeldende periode, er fastsatt til 95 % (som forrige periode). Dette innebærer fortsatt fullt avgiftsfritak.

NBMFs retursystem gjelder for ombruksflasker i glass og plast (PET).

Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i returordningen skal deklarere miljøavgiften ved bruk av avgiftskodene MG 105, 205, 305 og 405 for drikkevareemballasje av glass og avgiftskodene
MP 105, 205, 305 og 405 for drikkevareemballasje av plast.