Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje - endringer i medlemsoversikten - Norsk Returkartong AS

Direktoratet er ved e-post av 15. april 2005 fra Norsk Returkartong AS, orientert om en innmelding og en utmelding i retursystemet.

Innmelding
Firmaets navn, organisasjonsnummer og adresse:

 Incho AS, 980 189 988, Roger Bakken, postboks 23 Minde, 5821 Bergen

Firmaene kan deklarere med redusert sats (for tiden 60 %). Dette tilsvarer en avgift på 40 % av ordinær sats (for tiden kr 0,44 pr. stk.). Returandelen gjelder fram til og med 31. mai 2005.

Firmaenes tillatelse til avgiftsreduksjon gjelder fra 1. mai 2005.

Utmelding
Firmaets navn, organisasjonsnummer og adresse:

 RH Salgspartner, 983 949 096, Tollbugt. 65, 3044 Drammen