Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje – endringer i medlemsoversikten – norsk resirk AS

Direktoratet er ved e-post av 10. oktober 2005 fra Norsk Resirk AS, orientert om en innmelding i retursystemet.

Firmaets navn, organisasjonsnummer og adresse er:

• Lervig Aktiebryggeri AS, 885 883 672, Vierveien 1, Hillevåg, 4016 Stavanger

Firmaet kan deklarere med redusert sats for boks (for tiden 93 %) og PET (for tiden 80 %). Dette tilsvarer en avgift på hhv. 7 % og 20 % av ordinær sats (for tiden hhv. kr 0,31 og 0,53 pr. stk.).

Firmaets tillatelse til avgiftsreduksjon gjelder fra 1. november 2005.