Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje – omgjøring av vedtak om avgiftsreduksjon – Norsk resirk AS

Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 10. juli 2005 fastsatt ny returandel for drikkevareemballasje for Norsk Resirk AS retursystem. Vedtaket gjelder for perioden 1. juni 2005 til og med 31. mai 2006.

Retursystemet gjelder for bokser i aluminium og stål, samt engangsemballasje i plast (PET).

Returandelen som ligger til grunn for avgiftsreduksjonen i angjeldende periode, er fastsatt til 93 % for boks og 80 % for PET. Dette innebærer en avgift på hhv. 7 % og 20 % av ordinær sats.

Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i returordningen skal deklarere redusert miljøavgift ved bruk av avgiftskodene MB 107, 207, 307 og 407 for boks og avgiftskodene MP 120, 220, 320 og 420 for PET.