Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje - endringer i medlemsoversikten - Norsk Resirk AS

Direktoratet er ved e-post av 21. juni 2005 fra Norsk Resirk AS, orientert om en innmelding i retursystemet.

Firmaets navn, organisasjonsnummer og adresser:

 Synnøve Finden ASA, 875 778 722, boks 5924, 0308 Oslo

Firmaet kan deklarere med redusert sats for boks (for tiden 93 %) og PET (for tiden
80 %). Dette tilsvarer en avgift på hhv. 7 % og 20 % av ordinær sats (for tiden hhv. kr 0,31 og 0,53 pr. stk.).

Firmaets tillatelse til avgiftsreduksjon gjelder fra 1. august 2005.