Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om avgiftsreduksjon - Plastretur AS

Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 13. juli 2005 godkjent Plastretur sitt retursystem for drikkevareemballasje.

Vedtaket gjelder for perioden 1. august 2005 til og med 31. mai 2006.

Retursystemet gjelder for engangsemballasje i plast (PET).

Returandelen som ligger til grunn for avgiftsreduksjonen i angjeldende periode, er fastsatt til 40 % for PET. Dette innebærer en avgift på 60 % av ordinær sats.

Vi gjør oppmerksom på at Plastretur AS skal deklarere redusert miljøavgift ved bruk av avgiftskodene MP 160, 260, 360 og 460 for PET.