Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om avgiftsreduksjon - Widerøes flyveselskap ASA

Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 3. mai 2005 satt ned returandelen for drikkevare-emballasje for Widerøes Flyveselskap ASA retursystem med 47 %. Vedtaket gjelder for perioden 1. juni 2005 til og med 31. mai 2006.

Widerøes Flyveselskap ASAs retursystem gjelder for aluminiumsbokser.

Returandelen som ligger til grunn for avgiftsreduksjonen i angjeldende periode, er fastsatt til 15 %. Dette innebærer en avgift på 85 % av ordinær sats.

Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i returordningen skal deklarere miljøavgiften ved bruk av avgiftskodene MB 185, 285, 385 og 485.