Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje - endringer i medlemsoversikten - Norsk resirk AS

 

Direktoratet er ved e-post av 24. desember og 30. desember 2004 fra Norsk Resirk AS, orientert om en innmelding i retursystemet.

Firmaets navn, organisasjonsnummer og adresser:

 Norcrisp AS, 986 878 785, Frydenbergvn. 54, 1415 Oppegård

Firmaet kan deklarere med redusert sats for boks (for tiden 93 %) og PET (for tiden
80 %). Dette tilsvarer en avgift på hhv. 7 % og 20 % av ordinær sats (for tiden hhv. kr 0,31 og 0,53 pr. stk.).

Firmaets tillatelse til avgiftsreduksjon gjelder fra 1. mars 2005.