Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om avgiftsreduksjon - Norsk Glassgjenvinning AS

Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 3. mai 2005 forlenget returandelen for drikkevareemballasje for Norsk Glassgjenvining AS (NGG) retursystem. Vedtaket gjelder for perioden 1. juni 2005 til og med 31. mai 2006.

NGGs retursystem gjelder for engangsemballasje av glass.

Returandelen som ligger til grunn for avgiftsreduksjonen i angjeldende periode, er fastsatt til 90 %. Dette innebærer fortsatt en avgift på 10 % av ordinær sats.

Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i returordningen skal deklarere miljøavgiften ved bruk av avgiftskodene MG 110, 210, 310 og 410.