Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om avgiftsreduksjon - Norsk Returkartong AS

Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 3. mai 2005 forlenget returandelen for drikkevareemballasje for Norsk Returkartong AS retursystem. Vedtaket gjelder for perioden 1. juni 2005 til og med 31. mai 2006.

Norsk Returkartong AS retursystem gjelder for drikkevareemballasje av kartong.

Returandelen som ligger til grunn for avgiftsreduksjonen i angjeldende periode, er fastsatt til 60 %. Dette innebærer en avgift på 40 % av ordinær sats.

Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i returordningen skal deklarere miljøavgiften ved bruk av avgiftskodene MA 140, 240, 340 og 440.