Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje - endringer i medlemsoversikten - Widerøes flyveselskap ASA


Direktoratet er ved e-post av 20. april 2005 fra Widerøes Flyveselskap ASA, orientert om en innmelding i retursystemet.

Innmelding
Firmaets navn, organisasjonsnummer og adresse:

 Scandjuice Food Norway AS, 917 330 557, postboks 1638, 3007 Drammen

Firmaet kan deklarere med redusert sats (for tiden 62 %). Dette tilsvarer en avgift på 38 % av ordinær sats. Returandelen kan bli endret før 1. juni 2005.

Firmaenes tillatelse til avgiftsreduksjon gjelder fra 1. juni 2005.