Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om avgiftsreduksjon - Norsk Resirk AS

Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 3. mai 2005 fastsatt ny returandel for drikkevareemballasje for Norsk Resirk AS retursystem. Vedtaket gjelder for perioden 1. juni 2005 til og med 31. mai 2006.

Retursystemet gjelder for bokser i aluminium og stål, samt engangsemballasje i plast (PET).

Returandelen som ligger til grunn for avgiftsreduksjonen i angjeldende periode, er fastsatt til 92 % for boks og 78 % for PET. Dette innebærer en avgift på hhv. 8 % og 22 % av ordinær sats.

Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i returordningen skal deklarere redusert miljøavgift ved bruk av avgiftskodene MB 108, 208, 308 og 408 for boks og avgiftskodene MP 122, 222, 322 og 422 for PET.