Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om avgiftsreduksjon - SAS Braathens ASA

Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 3. mai 2005 forlenget returandelen for drikkevareemballasje for SAS BRAATHENS ASA retursystem. Vedtaket gjelder for perioden 1. juni 2005 til og med 31. mai 2006.

SASs retursystem gjelder for aluminiumsbokser.

Returandelen som ligger til grunn for avgiftsreduksjonen i angjeldende periode, er fastsatt til 80 %. Dette innebærer en avgift på 20 % av ordinær sats.

Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i returordningen skal deklarere miljøavgiften ved bruk av avgiftskodene MB 120, 220, 320 og 420.