Gå til innhold

[Utgått]Endringer til ajourført liste over firmaer som har tillatelse til å utstede enkeltgarantiblanketter (TC32)

Toll- og avgiftsdirektoratet viser til tidligere utsendte liste av 06.09.04 (saksnr. 2002/461) over firmaer, kredittinstitusjoner, banker mv som har tillatelse til å utstede Enkelgaranti-blanketter (TC-32). Fra 3. juni 2005 har følgende firma i Den Tsjekkiske Republikk ikke lenger tillatelse til å selge Enkelgarantiblanketter: CDZ, a.s.
Přílucká 360
CZ-760 01 Zlín Ovennevnte firma bes strøket fra listen.