Gå til innhold

[Utgått]Årsavgift - rettelse til hovedrundskriv nr. 3/2005 Mo.

endring i Stortingets vedtak om årsavgift
I direktoratets kommentarer i rundskriv nr. 3/2005 har nr. 14, etter innlemmelsen av personskadeavgiften i årsavgiften, misvisende ordlyd. Ordlyden skal være:

14. Eldre motorkjøretøy
(jf. Stortinget sitt avgiftsvedtak § 1 nr. 6 bokstav c)
Motorkøyretøy som er 30 år og eldre og som tidlegare var fritekne for avgift, er no, etter innlemminga av personskadeavgifta, avgiftspliktige med lågaste sats.
Køyretøy som ikkje har eiga framdrift, t.d. campingtilhengarar, er framleis fritekne for avgift.

Videre er det tatt inn et nytt punkt nr. 15 om kjøretøy registrert på kjennemerker med lysegule typer på sort bunn (anleggsskilt). Dette har følgende ordlyd:

15. Motorkøyretøy registrert på kjennemerker med ljos gule typar på sort botn (anleggsskilt)
(jf. Stortinget sitt avgiftsvedtak § 1 nr. 5 bokstav d)
Motorkøyretøy som er registrerte på kjennemerker med ljos gule typar på sort botn og som tidlegare var fritekne for avgift, er no, etter innlemminga av personskadeavgifta, avgiftspliktige med lågaste sats.
Køyretøy som ikkje har eiga framdrift, t.d. campingtilhengarar, er framleis fritekne for avgift.

I punkt nr. 19 er første punktum i annet ledd fjernet.