Gå til innhold

[Utgått]Årsavgift - rettelse til hovedrundskriv nr. 3/2005 Mo

I direktoratets kommentarer i rundskriv nr. 3/2005 Mo har nr. 9, etter innlemmelsen av personskadeavgiften, misvisende ordlyd.
Ordlyden skal være:

9. Løyvekøyretøy
(jf. Stortinget sitt avgiftsvedtak § 1 bokstav b)
Løyvekøyretøy som tidlegare var fritekne for avgift er no, etter innlemminga av personskadeavgifta i årsavgifta, avgiftspliktig med lågaste sats.

I kommentarenes nr. 16 er det blitt feil i opplistingingen av kjøretøygrupper under nr. 16 Avgiftsgruppe (kode). Dette gjelder kode 133 og 199.

Riktige kjøretøygrupper under kode 133:

- drosje
- rutebuss
- ambulanse, begravelseskøyretøy
- køyretøy reg. på kjennemerke med lysegule typer på sort bunn
- elektriske køyretøy, brenselcellekøyretøy
- motorredskap
- beltemotorsyklar, beltekøyretøy
- trekkbilar

Riktige kjøretøygrupper under kode 199:

- mopedar
- traktorar
- køyretøy som er 30 år og eldre