Gå til innhold

[Utgått]Avgift o.a. på teknisk etanol og etanolhaldige preparat – endring av forskrift om godkjenning av denaturering

Toll- og avgiftsdirektoratet har vedteke endring i forskrift om godkjenning av denaturering av teknisk etanol og etanolhaldige preparat (denf.). Endringa trer i kraft 1. desember 2005.

Endringa går ut på at kravet til tre denatureringsmiddel for godkjent denaturering av etanol med alkoholstyrke frå og med 60 volumprosent fell bort. Det skal med andre ord berre krevjast to denaturerings­middel for godkjent denaturering av etanol med alkoholstyrke frå og med 20 volum­prosent.

Endringa er gjennomført ved at denf. § 1 nr. (3) er oppheva, medan § 1 nr. (2) har fått følgjande ordlyd:

 

(2)   Etanol med alkoholstyrke fra og med 20 volumprosent er godkjent denaturert ved bruk av to av denatureringsmidlene nevnt i § 2. Hvert av de to stoffene må være tilsatt i en mengde på minst halvparten av det som er oppgitt.