Gå til innhold

[Utgått]Avgift på og omsetning av teknisk etanol (etylalkohol) – utvidelse av overgangsordningen for virksomheter som før 1. juli 2005 har fått godkjent bruk av særskilt denaturering

I forbindelse med endringene i regelverket for teknisk etanol fra 1. juli ble det fra direktoratets side bestemt at virksomheter som har fått godkjent særskilt denaturering, som ikke er godkjent i henhold til gjeldende regelverk, kunne benytte tidligere godkjent denaturering frem til og med 30. september 2005. Dersom virksomheten etter 30. september fortsatt har behov for slik særskilt tillatelse, skulle tollregionen søkes om dette innen 15. august.

Etter en gjennomgang av søknadene om slik særskilt denaturering synes det å være et stort behov for slike særskilte tillatelser. Direktoratet finner det på bakgrunn av dette hensiktsmessig å vurdere endringer i forskrift 22. juni 2005 nr. 674 om denaturering. 

Som en følge av dette arbeidet finner direktoratet det nødvendig å utvide overgangsordningen for virksomheter som før 1. juli 2005 har fått godkjent særskilt denaturering, slik at den tidligere godkjente denatureringen kan benyttes til og med 31. desember 2005. Dette gjelder alle brukere med tidligere godkjenning, uavhengig av om de faktisk har søkt om tillatelse til særskilt denaturering eller ikke.

Søknader som er til behandling både i tollregionene og direktoratet vil automatisk bli vurdert i henhold til eventuelle endringer i forskriften. For virksomheter som allerede har søkt, er det derfor ikke nødvendig å søke på nytt.