Gå til innhold

[Utgått]Endringer i GSP-ordningen gjeldende fra 1. januar 2005

Direktoratet har mottatt underretning fra Finansdepartementet i brev av 2. desember 2004 om at det i henhold til Stortingets vedtak er gjort visse endringer i GSP-ordningen, gjeldende fra 1. januar 2005. Norge gir som andre industriland tollpreferanser til utviklingsland gjennom GSP-ordningen (Generalized System of Preferences). Utformingen av ordningen varierer i de ulike industrilandene. Tidligere var enkelte typer herreklær (klær for herrer og gutter) tollbelagt fordi de ikke var omfattet av GSP-ordningen, jf unntaksliste inntatt i liste 7 til GSP-systemet. Tilsvarende klær for kvinner har vært og vil fremdeles bli omfattet av GSP-ordningen. Endringen innebærer at herreklær nevnt i tabellen under er tollfrie ved import fra utviklingsland fra 1. januar 2005.
Ex. Nr Vareslag Tollsats 2004 Tollsats 2005
Ex. 62.03 Dresser, ensembler, jakker, blazere, bukser, også med frontstykke og seler, knebukser og shorts (unntatt badebukser), for herrer eller gutter.
- dresser:
.1100 - - av ull eller fine dyrehår
.1200 - - av syntetiske testilfibrer
.1900 - - av andre tekstilmaterialer
- ensembler:
.2100 - - av ull eller fine dyrehår
.2200 - - av bomull
.2300 - - av syntetiske testilfibrer
.2900 - - av andre tekstilmaterialer
- jakker og blazere:
.3100 - - av ull eller fine dyrehår
.3200 - - av bomull
.3300 - - av syntetiske testilfibrer
.3900 - - av andre tekstilmaterialer
- bukser, også med frontstykke og seler, knebukser og shorts:
- - av ull eller fine dyrehår
.4109 - - andre
- - av bomull
.4209 - - - andre
- - av syntetiske testilfibrer
.4309 - - - andre
- - av andre tekstilmaterialer
.4909 - - - andre
62.05 Skjorter for herrer eller gutter
.1000 - - av ull eller fine dyrehår
.2000 - av bomull
.3000 - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
.9000 av andre tekstilmaterialer

De nevnte varer blir således med virkning fra 1. januar 2005 å stryke fra unntakslisten i liste 7 og kan således fra nevnte dato innføres tollfritt under GSP-systemet.