Gå til innhold

[Utgått]Inkludering av Øst-Timor på FNs MUL-liste - GSP


Utenriksdepartementets har i henhold til norsk praksis besluttet å inkludere Øst-Timor som MUL på listen over GSP-mottakerland. Bakgrunnen er at Øst-Timor ble inkludert på FNs offisielle liste over de minst utviklede land (MUL) 17. desember 2003, ved Generalforsamlingens resolusjon. Øst-Timor ble medlem i FN 27. september 2002.

Dette gjør det mulig å iverksette Det norske GSP-systemet overfor dette landet, jf. § 29 annet ledd i Finans-departe-mentets forskrift av 20. februar 1998 (nr. 158) om varers opprinnelse mv ved bruk av toll-pre-feranse-systemet for utviklingsland - GSP.

I medhold av nevnte forskrift § 32 første ledd, kunngjøres med dette at Det norske GSP-systemet iverksettes for Øst-Timor med virkning fra 1. juni 2004.

GSP-preferansetollbehandling kan innrømmes fra nevnte dato for varer som ved fremleggelse av tilfredsstillende GSP-opprinnelsesbevis kan dokumenteres å være opprinnelsesprodukter fra Øst-Timor, jf. gjeldende opprinnelsesregler.

Nødvendige tilføyelser foretas med ”store bokstaver” i oversikten på side 7/8 i Toll- og avgiftsdirektoratets Særmelding nr. 6 A/2000.