Gå til innhold

[Utgått]Dispensasjon fra GSP-forskriften til fordel for Den demokratiske folkerepublikken Laos

Det vises til Toll- og avgiftsdirektoratets tidligere rundskriv vedrørende dispensasjon fra GSP-forskriften til fordel for Laos. I rundskriv av 5. desember 2001 (inntatt i ”Meldinger” nr. 23/2001), ble tidligere gitt dispensasjon forlenget til og med 31. desember 2004.

Direktoratet vil presisere at rubrikk 4 i opprinnelsesformular A/fakturaerklæring skal fylles ut på følgende måte:

Engelsk versjon: ”DEROGATION – Decision 1999/2 – 13. March 2002”

Fransk versjon: ”DÉROGATION – Décision 1999/2 – 13 mars 2002”.