Gå til innhold

[Utgått]Engelsk versjon av det norske GSP-systemet

Toll- og avgiftsdirektoratet vil informere om at ajourført engelsk versjon av det norske GSP-systemet er lagt ut på Internett.

Denne er nå gjort tilgjengelig på tollvesenets hjemmeside - www.toll.no under området Næringsliv/Frihandel. Det ligger også en lenke under engelsk informasjon.

Dokumentet inneholder informasjon om opprinnelsesreglene, hvilke land ordningen er iverksatt for samt vareomfang og tollpreferanser som gjelder ved innførsel under GSP-systemet.

Vareomfanget som er omtalt i Liste 1 - 7 til GSP-systemet, er ikke oppdatert til HS (Harmoniserte system) 2002, men basert på HS 1996. Arbeid med justering av opprinnelsesreglene og varelistene til HS 2002 pågår