Gå til innhold

[Utgått]Revidert nasjonalbudsjett 2004 - utslippsavgift på forbrenning av avfall trer i kraft fra 1. juli 2004 - forslag


I St.prp. nr. 1 for budsjett-terminen 2004, ble det vedtatt å innføre en utslippsavgift på forbrenningsanlegg med en tilhørende tilskuddsordning for energigjenvinning. Iverksettelsen skulle skje fra 1. juli 2004 forutsatt at det samtidig ble etablert en tilskuddsordning.
Det foreligger foreløpig ingen avklaring av tilskuddsordningen.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår likevel regjeringen at utslippsavgiften innføres fra 1. juli 2004, uten at det samtidig innføres noen tilskuddsordning.

Fra 1. juli 2004 foreslås det derfor at del II i vedtak om sluttbehandling av avfall fastsatt av Stortinget 26. november 2003 iverksettes uten tilskuddsordning.

Ytterligere informasjon knyttet til gjennomføring, vil bli sendt ut så snart det foreligger.