Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om avgiftsreduksjon - AND/S Askim Frukt- og bærpresseri BA

 


Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 12. mai 2004 forlenget returandelen for drikkevareemballasje for And/s Askim frukt- og bærpresseri BA retursystem. Vedtaket gjelder for perioden 1. juni 2004 til og med 31. mai 2005.

Returandelen som ligger til grunn for avgiftsreduksjonen i angjeldende periode, er fastsatt til 95 % (som forrige periode). Dette innebærer fortsatt fullt avgiftsfritak.

Askim Frukt- og bærpresseris retursystem gjelder for ombruksflasker av glass.

Vi gjør oppmerksom på at medlemmer av returordningen skal deklarere miljøavgiften ved bruk av avgiftskodene MG 105, 205, 305 og 405 for drikkevareemballasje av glass.

Da det for tiden ikke finnes medlemmer i ordningen, er det kun ovennevnte virksomhet som kan deklarere uten avgift.