Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om avgiftsreduksjon - Norsk Glassgjenvinning AS

 


Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 12. mai 2004 forlenget returandelen for drikkevareemballasje for Norsk Glassgjenvining AS (NGG) retursystem. Vedtaket gjelder for perioden 1. juni 2004 til og med 31. mai 2005.

NGGs retursystem gjelder for engangsemballasje av glass.

Returandelen som ligger til grunn for avgiftsreduksjonen i angjeldende periode, er fastsatt til 90 %. Dette innebærer fortsatt en avgift på 10 % av ordinær sats (for tiden kr 0,43 pr. stk.).

Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i returordningen skal deklarere miljøavgiften ved bruk av avgiftskodene MG 110, 210, 310 og 410.

Oppdatert medlemsoversikt gjeldende fra 1. juni 2004, vedlegges.