Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om avgiftsreduksjon - Norsk Resirk AS


Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 12. mai 2004 forlenget returandelen for drikkevareemballasje for Norsk Resirk AS retursystem. Vedtaket gjelder for perioden 1. juni 2004 til og med 31. mai 2005.

Retursystemet gjelder for bokser i aluminium og stål, samt engangsemballasje i plast (PET).

Returandelen som ligger til grunn for avgiftsreduksjonen i angjeldende periode, er fastsatt til 93 % for boks og 80 % for PET. Dette innebærer fortsatt en avgift på hhv. 7 % og 20 % av ordinær sats (for tiden hhv. kr 0,30 og kr 0,52 pr. stk.).

Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i returordningen skal deklarere redusert miljøavgift ved bruk av avgiftskodene MB 107, 207, 307 og 407 for boks og avgiftskodene MP 120, 220, 320 og 420 for PET.

Oppdatert medlemsoversikt pr. 18. mai 2004 vedlegges.