Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje - endringer i medlemsoversikten - Norsk Returkartong AS

 


Direktoratet er ved e-post av 14. mai 2004 fra Materialretur AS, orientert om tre innmeldinger og tre utmeldinger, en fusjonering og en endring i Norsk Returkartong AS retursystem.

Innmeldinger:

Navn, organisasjonsnummer og adresse er som følger:

 Wine Taylor AS, 910 706 276, postboks 654, 1411 Kolbotn
 MSD (Norge) AS, 921 386 540, postboks 458 Brakerøya, 3002 Drammen
 Connexions AS, 985 860 017, Karl Staaffs vei 16, 0665 Oslo

Ovennevnte firmaer kan deklarere med redusert avgiftssats (for tiden 60%). Dette tilsvarer en avgift på 40% av ordinær sats (for tiden kr 0,43 pr. stk.). Denne returandel gjelder fram til og med 31. mai 2005.

Firmaenes tillatelse til avgiftsreduksjon gjelder fra 1. juni 2004.

Utmeldinger:

Navn, organisasjonsnummer og adresse er som følger:

 Bibendum Retail, 979 491 980, postboks 422 Skøyen, 0213 Oslo
 Vinmonopolet AS, 817 209 882, postboks 1944 Vika, 0125 Oslo
 New Markets, 980 939 715, Frognerseterveien 1 A, 0775 Oslo

Fusjon:

Navn, organisasjonsnummer og adresse er som følger:

 Nopal AS, 917 811 873, Fasanveien 41, 2418 Elverum er fusjonert med Toro


Endringer:

Navn, organisjonsnummer og adresse:

 Toro AS, 980 253 619, postboks 987, 5808 Bergen har byttet navn til Rieber & Søn ASA - Toro