Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje - endringer i medlemsoversikten - Norsk Resirk AS

 
Direktoratet er ved e-post av 12. juli 2004 fra Norsk Resirk AS, orientert om en innmelding i retursystemet.

Firmaets navn, organisasjonsnummer og adresse:

 STRAG AS, 961 879 558, postboks 3986 Ullevål Stadion, 0806 OSLO

Firmaet kan deklarere med redusert sats for boks (for tiden 93 %) og PET (for tiden
80 %). Dette tilsvarer en avgift på hhv. 7 % og 20 % av ordinær sats (for tiden hhv. kr 0,30 og 0,52 pr. stk.). Returandelene gjelder fram til 31. mai 2005.

Firmaets tillatelse til avgiftsreduksjon gjelder fra 1. august 2004.