Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje - endringer i medlemsoversikten - Norsk Gjenvinning AS


Direktoratet er ved e-post fra Norsk Glassgjenvinning AS av 16. januar 2004, orientert om en innmelding i returordningen for glassemballasje.

Firmaets navn, organisasjonsnummer og adresse:

 Lidl Norge Nuf, 983 837 700, postboks 6599 Etterstad, 0607 Oslo

Firmaet kan deklarere med redusert sats (for tiden 90%). Dette tilsvarer en avgift på
10% av ordinær sats (for tiden kr 0,43 pr. stk.). Returandelen gjelder fram til og med
31. mai 2004.

Firmaets tillatelse til avgiftsreduksjon gjelder fra 1. februar 2004.