Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje - endringer i medlemsoversikten


Direktoratet er ved e-post av 15. juli 2004 fra Norsk Glassgjenvinning AS, orientert om fire innmeldinger og en adresseendring i returordningen for glassemballasje.

Innmeldinger:

Firmaenes navn, organisasjonsnummer og adresse:

 Paradiso Import AS, 987 022 159, Olav Ryes Plass 8, 0552 OSLO
 Rimus Import, 986 946 780, Tyttebærvegen 6, 3243 KODAL
 Asko Øst AS, 912 015 238, postboks 164, 1541 VESTBY
 Vino AS, 983 253 334, postboks 614 Skøyen, 0214 OSLO

Firmaene kan deklarere med redusert sats (for tiden 90%). Dette tilsvarer en avgift på
10% av ordinær sats (for tiden kr 0,43 pr. stk.). Returandelen gjelder fram til og med
31. mai 2005.

Firmaenes tillatelse til avgiftsreduksjon gjelder fra 1. august 2004.