Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om avgiftsreduksjon - Norsk Returkartong AS

 

Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 12. mai 2004 satt ned returandelen for drikkevareemballasje for Norsk Returkartong AS retursystem med 2 %. Vedtaket gjelder for perioden 1. juni 2004 til og med 31. mai 2005.

Norsk Returkartong AS retursystem gjelder for drikkevareemballasje av kartong.

Returandelen som ligger til grunn for avgiftsreduksjonen i angjeldende periode, er fastsatt til 60 %. Dette innebærer en avgift på 40 % av ordinær sats (for tiden kr 0,43 pr. stk.).

Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i returordningen skal deklarere miljøavgiften ved bruk av avgiftskodene MA 140, 240, 340 og 440.

Oppdatert medlemsoversikt gjeldende fra 1. juni 2004, vedlegges.