Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om avgiftsreduksjon - Norsk Bryggeri- og mineralvann forening


Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 12. mai 2004 forlenget returandelen for drikkevareemballasje for Norsk Bryggeri- og mineralvann forening (NBMF) retursystem. Vedtaket gjelder for perioden 1. juni 2004 til og med 31. mai 2005.

Returandelen som ligger til grunn for avgiftsreduksjonen i angjeldende periode, er fastsatt til 95 % (som forrige periode). Dette innebærer fortsatt fullt avgiftsfritak.

NBMFs retursystem gjelder for ombruksflasker i glass og plast (PET).

Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i returordningen skal deklarere miljøavgiften ved bruk av avgiftskodene MG 105, 205, 305 og 405 for drikkevareemballasje av glass og avgiftskodene
MP 105, 205, 305 og 405 for drikkevareemballasje av plast.

Oppdatert medlemsoversikt pr. 18. mai 2004 vedlegges.