Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om avgiftsreduksjon - Widerøes Flyveselskap ASA

 

Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 12. mai 2004 satt opp returandelen for drikkevare-emballasje for Widerøes Flyveselskap ASA retursystem med 19 %. Vedtaket gjelder for perioden 1. juni 2004 til og med 31. mai 2005.

Widerøes Flyveselskap ASAs retursystem gjelder for aluminiumsbokser.

Returandelen som ligger til grunn for avgiftsreduksjonen i angjeldende periode, er fastsatt til 62 %. Dette innebærer en avgift på 38 % av ordinær sats (for tiden kr 1,65 pr. stk.).

Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i returordningen skal deklarere miljøavgiften ved bruk av avgiftskodene MB 138, 238, 338 og 438.

Eneste deltaker i ordningen pr. dato, er Ringnes AS.