Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om avgiftsreduksjon - Braathens ASA

 


Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 12. mai 2004 satt opp returandelen for drikkevare-emballasje for Braathens ASA retursystem med 1 %. Vedtaket gjelder for perioden 1. juni 2004 til og med 31. mai 2005.

Braathens ASAs retursystem gjelder for aluminiumsbokser.

Returandelen som ligger til grunn for avgiftsreduksjonen i angjeldende periode, er fastsatt til 91 %. Dette innebærer en avgift på 9 % av ordinær sats (for tiden kr 0,39 pr. stk).

Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i returordningen skal deklarere miljøavgiften ved bruk av avgiftskodene MB 109, 209, 309 og 409.

Oppdatert medlemsliste pr. 18. mai 2004 vedlegges.