Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om avgiftsreduksjon - K. G. Puntervold AS


Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 12. mai 2004 fastsatt returandelen for drikkevareemballasje for K. G. Puntervold AS retursystem. Vedtaket gjelder for perioden
1. juni 2004 til og med 31. mai 2005.

K. G. Puntervold AS retursystem gjelder for ombruksemballasje av glass.

Returandelen som ligger til grunn for avgiftsreduksjonen i angjeldende periode, er fastsatt til 73 %. Dette innebærer en avgift på 27 % av ordinær sats (for tiden kr 1,17 pr. stk.).

Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i returordningen skal deklarere miljøavgiften ved bruk av avgiftskodene MG 127, 227, 327 og 427 for drikkevareemballasje av glass.

Eneste deltaker i ordningen pr. dato er K. G. Puntervold AS.