Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje - endringer i medlemsoversikten - Norsk Returkartong AS

 


Direktoratet er ved e-post av 15. januar 2004 fra Materialretur AS, orientert om to innmeldinger og en endring i Norsk Returkartong AS retursystem.

Innmeldinger:

Navn, organisasjonsnummer og adresse er som følger:

 Lidl Norge Nuf, 983 837 700, postboks 6599 Etterstad, 0607 Oslo
 Sunrise Food AS, 985 129 517, Økern Torgvei 1, 0580 Oslo

Ovennevnte firmaer kan deklarere med redusert avgiftssats (for tiden 62%). Dette tilsvarer en avgift på 38% av ordinær sats (for tiden kr 0,41 pr. stk.). Denne returandel gjelder fram til og med 31. mai 2004.

Firmaenes tillatelse til avgiftsreduksjon gjelder fra 1. februar 2004.


Endringer:

Navn, organisjonsnummer og adresse:

 Ølcompagniet, 979 491 980, postboks 422 Skøyen, 0213 Oslo har endret navn til Bibendum Retail AS.