Gå til innhold

[Utgått]Biodiesel innblandet i mineralolje til bruk for framdrift av motorvogn- Dispensasjon fra avgiftsplikten [Utgått]


Finansdepartementet har i brev av 30. januar 2004 dispensert fra avgiftsplikten for andel av biodiesel i mineralolje som er ment til framdrift av motorvogn (autodieselavgift).

Dispensasjonen er gitt i medhold av Stortingets vedtak om avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn § 7 og gjelder inntil videre. Vilkår for dispensasjonen reguleres i forskrift av 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter § 3-11-2 andre ledd.