Gå til innhold

[Utgått]Innlemmelse av personskadeavgiften i årsavgiften

Stortinget vedtok i forbindelse med budsjettet for 2004 å innlemme personskadeavgiften etter folketrygdloven § 23-7 i årsavgiftene (årsavgift og vektårsavgift). Personskadeavgiften ble tidligere krevd inn av forsikringsselskapene sammen med forsikringspremien.

Stortingets vedtak innebærer at satsene på årsavgift og vektårsavgift for 2004 ble øket med kr 350, i tillegg til den allerede foreslåtte prisjusteringen.

I vedtaket for årsavgift § 1 siste ledd fremgår det at departementet kan bestemme at mopeder, traktorer og andre kjøretøy i stedet for å betale personskadeavgift for 2004, skal betale årsavgift med kr 175 for kjøretøy som betalte personskadeavgift med halv sats og kr 350 for kjøretøy som betalte personskadeavgift med full sats. Dette gjelder bare dersom kjøretøyet ikke omfattes av en avgiftsgruppe med høyere årsavgiftssats.

Finansdepartementet har i forskrift om årsavgift § 1 siste ledd gitt bestemmelser i henhold til ovennevnte vedtak. Ordningen skal også gjelde de kjøretøyene som er unntatt etter Stortingets vedtak om årsavgift § 2.

For mopeder, traktorer og veterankjøretøy ble det betalt personskadeavgift med halv sats og det skal derfor betales årsavgift med kr 175. Ny avgiftskode for disse er 199. For øvrige motorvogner ble det betalt personskadeavgift med full sats og årsavgift skal derfor betales med kr 350. Ny avgiftskode for disse er 133.

På grunn av tidsnød ble årsavgift for de nye kjøretøygruppene ikke tatt med i den ordinære utskrivingen med forfall 15. mars. Avgiftskrav for disse vil først bli skrevet ut med status pr.
30. juni. Utsendelsen av krav vil imidlertid først bli foretatt i begynnelsen av august, med forfall ca. 1. september.

For kjøretøy med avgiftskode 199 og 133 som skal registreres etter 30. juni, må halv årsavgift forhåndsbetales. For kjøretøy med avgiftskode 199 utgjør dette kr 87, og for kjøretøy med avgiftskode 133, kr 175.


Forhåndsbetaling av årsavgift skal foretas til Tollregion Oslo og Akershus, konto 6345 05 00102, på blankett med kundeindentifikasjonsnummer (KID). Tollvesenet har egne blanketter til slik bruk, og disse kan også fås på trafikkstasjonen. Kvittering for betalt avgift må legges frem for trafikk-stasjonen.