Gå til innhold

[Utgått]Rettelse av rundskriv 03/581 - forbruksavgift på elektrisk kraft

Det vises til rundskriv av 6. juli 2004 vedrørende endringer i forbruksavgiften på elektrisk kraft.

Kraft til produksjon av fjernvarme – redusert sats

Det gis ikke fritak for kraft levert til bruk i produksjon av fjernvarme, som det står på side 2 i rundskriv 03/581 av 6. juli 2004. Avgift skal betales med redusert sats, jf. Stortingets avgiftsvedtak § 1 andre ledd bokstav a.